замын цагдаа

Бидний тухай

Алба хаагчийн аюулгүй байдал, эрх зүй, нийгмийн баталгаа, хэв төрхийг шинэ төвшинд хүргэж, тэднийг сонгон шалгаруулах, сурган чадваржуулах, үр дүнтэй шинэлэг тогтолцоог бий болгон, шударга ёс, харилцааны соёлыг төлөвшүүлэх.

 

 

Дэлгэрэнгүй

Ажлын алба

Удирдах бүрэлдэхүүний манлайлал, удирдлагын арга барил, хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх.Цагдаагийн ажил, үйлчилгээг олон нийтэд ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахаар бие бүрэлдэхүүн шуурхай ажиллаж байна. 

 

 

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

1

Ц.Мягмарсүрэн

Замын цагдаагийн Тасгийн дарга

 93021505

2

 

Замын цагдаагийн Тасгийн жижүүр

93021410

 

3

 

 

Замын цагдаагийн Тасгийн ахлах байцаагчид

93021410, 93021012,93021505, 93021234

 

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

1.    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлэх

2.    Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх

3.    Гудамж замын хөдөлгөөнд хяналт тавьж зохицуулалт хийх хөдөлгөөнд оролцогчдод дэг журам тогтоох, сахилга, соёлыг дээшлүүлэх

4.    Төр засгийн тэргүүн, гадаад дотоодын зочин, төлөөлөгчдийн болон олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохиогдох үеийн хамгаалалт зохицуулалт.

5.    Хэрэг бүртгэлтийн үйл ажиллагаа явуулах

6.    Жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох

7.    Замын барилга, байгууламж, тэмдэг, тэмдэглэл, гэрэлтүүлэг, гэрэл

X
Дэлгэрэнгүй

Шилэн данс

Шилэн дансны тухай мэдээллийг дэлгэрэнгүй дээр дарж харна уу.

Дэлгэрэнгүй